Basisschool Hagen (Doetinchem) | Scholen op de kaart (2023)

van Gorkomhof 1 7009 CZ Doetinchem

 • Basisschool Hagen (Doetinchem) | Scholen op de kaart (1)
 • Basisschool Hagen (Doetinchem) | Scholen op de kaart (2)
 • Basisschool Hagen (Doetinchem) | Scholen op de kaart (3)
 • Basisschool Hagen (Doetinchem) | Scholen op de kaart (4)
 • Basisschool Hagen (Doetinchem) | Scholen op de kaart (5)
 • Basisonderwijs
 • Openbaar
 • 156 leerlingen
 • Download de Schoolgids

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat, delen ouders de opvoeding van hun kind met de school. Dit is een grote stap en het is daarom belangrijk dat u een school kiest waarbij u zich als ouder prettig voelt, en waar uw kind met plezier naartoe gaat. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders/verzorgers een weloverwogen keuze maken. Om u te helpen bij het maken van deze keuze hebben we in de schoolgids een heleboel belangrijke zaken op een rijtje gezet. De sfeer van een school laat zich echter moeilijk op papier zetten en die sfeer is misschien wel het belangrijkste argument om uw zoon of dochter bij ons op school in te schrijven. Maak daarom voordat u de keuze maakt een afspraak om de school te bezoeken op een moment dat de kinderen er zijn. Wij laten u graag de school zien, u kunt sfeer proeven en wij beantwoorden de vragen die u heeft. Obs Hagen is een openbare basisschool die in principe open staat voor ieder kind. Met de schoolgids willen we u inzicht geven in de achtergronden van ons onderwijs. Deze schoolgids geeft u informatie over de identiteit, de organisatie en het dagelijkse leven op onze school. Informatie die u altijd kunt aanvullen door een bezoek aan de school te brengen. Scholen verschillen in de manier van werken, sfeer en in wat kinderen leren. Deze gids geeft aan waar OBS Hagen voor staat. U vindt informatie over de opzet van het onderwijs, de (extra) zorg die we besteden aan uw kind, wat van u als ouders verwacht wordt, wat u van school mag verwachten en over de leerresultaten. Mocht u voor een schoolkeuze staan en spreekt de inhoud van deze gids u aan, dan kunt u contact met de directie opnemen en een afspraak maken om de school te bezoeken. Het blijft erg belangrijk om sfeer te proeven op een school, en eens te kijken hoe de praktijk er uitziet.

Intensief contact met de ouders is een van de pijlers van onze school. Elke week komt er een weekmail uit, waarin actuele informatie, wijzigingen en activiteiten op school zijn opgenomen. Het is handig om deze weekmail en de PARRO ouder-APP goed in de gaten te houden omdat wijzigingen in de jaarplanning hierin opgenomen worden. Actuele informatie kunt u ook steeds vinden op de website www.obshagen.nl. Hebt u nog vragen of suggesties voor verbetering wat betreft de opzet van deze schoolgids, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Natuurlijk kunt u ook met andere vragen of opmerkingen bij ons terecht. Loopt u de school even binnen voor een afspraak of bel 0314-39 08 57 of mail ons info@obshagen.nl of directie@obshagen.nl Michel Raddatz, directeur

Missie en visie

 • Wat is de missie en visie van deze school?

  OBS Hagen..........De school van nu voor de maatschappij van later.......

  Wij streven naar:

  • een effectieve inspirerende leeromgeving met hoge verwachtingen, waar leerlingen zich gelukkig, gewaardeerd en veilig voelen.
  • een school die een afspiegeling is van haar omgeving, waarbij diversiteit wordt verwelkomd.
  • een stimulerende en ondersteunende relatie met ouders om zo samen een belangrijke rol te spelen in het creëren van een goed toekomstperspectief voor ieder kind.
  • leerlingen die zelfverzekerde en verantwoordelijke burgers worden en de op Hagen opgedane kennis en ervaringen kunnen inzetten voor hun verdere ontwikkeling.
 • Op welke manier geeft deze school invulling aan de identiteit?

  Op obs Hagen is iedereen welkom. Wij willen dat de school een afspiegeling vormt de wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen en medewerkers met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar optrekken. Diversiteit zijn wij op Hagen als kracht. Het biedt veel mogelijkheden om elkaar te leren begrijpen en te leren van elkaar. Dat betekent: Vertrouwen in jezelf en in de ander. We vinden het belangrijk dat iedereen zich in een rijke omgeving ontwikkelt tot een wereldburger die met een open en respectvolle houding een bijdrage levert aan onze samenleving.

  Hagen is een Gezonde school.

  In 2018 hebben we het vignet Voeding behaald van de Gezonde School. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen weten wat gezonde voeding is en op school streven we naar gezonde eet- en drinkmomenten. Nu zijn we bezig om ook het vignet Bewegen en Sport van de Gezonde School te behalen.

  Eten en drinken op school

  (Video) Geert Wilders SLOOPT weer eens IEDEREEN

  Tussendoortjes- en traktatiebeleid.

  Net als iedere ouder wilt u ook dat uw kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die lekker in zijn of haar vel zit. De beste basis hiervoor is een gezonde leefstijl. Hoe kunt u uw kind gezonde leefgewoontes aanleren? Door de enorme hoeveelheid informatie van alle kanten en de overvloed aan keuzes in de supermarkt, is soms niet meer te overzien waar je als ouder en/of verzorger op dit gebied goed aan doet. Om hier wat meer duidelijkheid aan te geven, gebruiken wij als school hiervoor de richtlijnen van de GGD. Zij leggen de nadruk op het beperken van het aantal eet- en drinkmomenten per dag tot maximaal 7 keer. Naast de drie hoofdmaaltijden kan er nog maximaal 4 keer per dag tussendoor iets gegeten of gedronken worden. Dat is beter voor de gezondheid en het gebit.

  Wat geef ik mijn kind mee als tussendoortje naar school?

  Iedere ochtend mogen de kinderen iets eten en drinken in de pauze.In alle groepen eten we alleen fruit en groente om 10 uur en drinken we alleen water.

  Lunch

  Tijdens de lunch eten we brood, evt. met groente/fruit en drinken. Er mogen tijdens de lunch geen koekjes of snoep gegeten worden.

  Trakteren.

  Er hoeft niet altijd gekozen te worden voor een traktatie waar helemaal geen suiker in zit, maar let wel op de plakkerigheid en de hoeveelheid. Het alternatief voor snoep is vaak kaas, worst of chips. Dit bevat echter veel vet, wat natuurlijk ook niet goed is voor de gezondheid. Hieronder een aantal adviezen t.a.v. traktaties:

  Zorg dat de traktatie niet te groot of teveel is.

  Kies bij voorkeur een gezonde traktatie (www.gezondtrakteren.nl)

  Denk ook eens aan niet-eetbare traktaties.

  (Video) Kenniskring Kinderarmoede 4 Kinderarmoede op school 8 dec 2020

  Geef de leerkrachten dezelfde traktaties als de kinderen. (Dat willen we echt heel graag!)

  Snoep en chocola willen we echt niet, dit wordt niet in de klas uitgedeeld, maar gaat aan het eind van de dag met de kinderen mee naar huis.

Kenmerken van de school

 • Passie
 • Respect
 • Ambitie
 • Eigen-Wijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
215

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

 • Alles wat je wilt weten over de opvang:

  Hoe wordt opvang geregeld?

  Opvang voor schooltijd
  • In samenwerking met Spelenderwijs
  Tussenschoolse opvang
  • Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  • In samenwerking met Spelenderwijs

  Waar vindt de opvang plaats?

  Opvang voor schooltijd
  In het schoolgebouw
  Tussenschoolse opvang
  Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  Buiten het schoolgebouw

  Zijn er kosten voor de ouders?

  Opvang voor schooltijd
  Ja
  Tussenschoolse opvang
  Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  Ja
 • Wanneer zijn de vrije dagen en schoolvakanties?

  VanTot en met
  Studiedag 118-09-202018-09-2020
  Studiedag 216-10-202016-10-2020
  Herfstvakantie19-10-202023-10-2020
  Studiedag 316-11-202016-11-2020
  Kerstvakantie21-12-202001-01-2021
  Voorjaarsvakantie15-02-202119-02-2021
  Studiedag 422-02-202122-03-2021
  IJs en IJK dag10-03-202110-03-2021
  Studiedag 502-04-202102-04-2021
  Koningsdag27-04-202127-04-2021
  Meivakantie03-05-202114-05-2021
  Zomervakantie19-07-202127-08-2021
 • Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?

  Ja

  (Video) Lab to Learn EduCheck bij SG Were Di

Weergave Schooltijden en opvang

Welk rooster hanteert deze school?

Vijf gelijke dagen model

vijf identieke schooldagen zonder vrije middag

Opmerkingen bij het rooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Handige informatie

 • Op welke manier worden ouders betrokken bij deze school?

  Wij vinden het belangrijk, dat er een goede samenwerking is tussen kinderen, ouders en school. Een goed contact zorgt er voor dat de schoolloopbaan van uw kind met meer plezier en minder problemen verloopt. Betrokkenheid en belangstelling werken motiverend voor een kind, terwijl wat extra oefening of hulp soms veel resultaat heeft. U mag van de school verwachten dat de leerkracht direct contact met u opneemt wanneer hem of haar iets opvalt aan het gedrag van uw zoon of dochter, of wanneer er problemen zijn met het leren. Andersom verwachten we van u als ouder, dat u ook contact met de leerkracht opneemt wanneer er iets bijzonders is, dat van invloed kan zijn op de werkhouding van uw kind. Ook wanneer u vragen heeft over de gang van zaken op school of niet begrijpt waarom we iets op een bepaalde manier doen is het prettig wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt. U kunt altijd bij de leerkracht, intern begeleider, of directie terecht.

 • Op welke manier informeert deze school de ouders?

  • het bezoeken van ouderavonden, rapportgesprekken en andere bijeenkomsten in de school;
  • via leden van de Ouderraad of Medezeggenschapsraad.
  • even een praatje na schooltijd. Als de leerkracht top dat moment geen tijd heeft kunt u in elk geval een afspraak maken en aangeven waarover u wilt praten.
 • Hoe kunnen ouders meedenken en -praten over het beleid?

  Ouders praten mee via:

  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad
 • Wat is de klachtenregeling?

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen Stichting IJsselgraaf en op onze scholen prettig en veilig voelt. Toch ontstaan er wel eens problemen tussen ouders en/of leerlingen en medewerkers van de school of tussen medewerkers onderling. In ver uit de meeste gevallen kunnen de problemen in onderling overleg worden opgelost, maar soms is de situatie zodanig, dat er op een andere manier naar een passende oplossing gezocht moet worden. De klachtenregeling is daarbij helpend. Elke school is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en is terug te vinden op de schoolwebsite.
 • Bij welke activiteiten werkt de school samen met ouders?

  Ouders helpen ons bij de organisatie van allerlei activiteiten die er voor zorgen dat de kinderen een leuke tijd op school hebben, door bijvoorbeeld:

  (Video) Inaugural Lecture with Dr D U Stiùbhart (Gaelic)

  • een keer per jaar te helpen bij de extra schoonmaak in de klassen;
  • helpen materiaal aantrekkelijk en schoon te houden;
  • klusjes in en om de school te doen;
  • te helpen bij handvaardigheid;
  • helpen bij bijzondere activiteiten, bv de Koningsspelen, of het organiseren van de avondvierdaagse.
  • In het begin van het nieuwe schooljaar komt er een lijst met activiteiten waarbij ouders kunnen helpen, en waarop ze zich kunnen inschrijven. Een speciale taak voor een groep ouders is het ‘luizenteam’. Dit is een groep ouders die na elke vakantie de kinderen controleren op hoofdluis. Wanneer het nodig is krijgen ze hierbij ondersteuning van de GGD. Op deze manier houden we het hoofdluisprobleem binnen de perken. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd bij uw kind neemt de leerkracht contact met u op. Contactpersoon vanuit school is juf Mieke.
 • Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?

  €20,00

  Wat wordt met dat geld gedaan?

  • Kerst
  • Sinterklaas
  • Avondvierdaagse
  • Bezoek gr 7 aan Xanten
  • Verkleedfeest en Paasontbijt

  Zijn er overige vrijwillige schoolkosten?

  Nee

  Extra informatie over ouderbijdrage

  De ouderraad verzorgt de inning van de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar van deze gelden worden zowel leuke als nuttige activiteiten betaald die niet direct tot het schoolprogramma behoren, maar wel voor alle kinderen bedoeld zijn. Naast de sinterklaas- en kerstviering, het verkleedfeest, het paasontbijt wordt er ook een bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld de avondvierdaagse en het bezoek van groep 7 aan Xanten. De ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 20,00 per leerling. Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar worden aangemeld is het bedrag C= 2,00 per maand. De ouderbijdrage gaat in op de 1e van de maand na komst van uw kind(eren) en loopt t/m de maand juni. Gegevens voor het overmaken van de ouderbijdrage ontvangt u in de maand september.

  Onze school is aanbieder van het Meedoenarrangement.

  Om te zien of u hiervoor in aanmerking komt, gaat u naar: https://meedoenarrangement.nl U kunt dan de ouderbijdrage en schoolreis /Ameland kamp (groep 8) van uw kind hiermee betalen. Daar wij geen winst maken berekenen wij 80% van het bedrag dat op het afhaalbewijs staat. 50 punten: C= 25,- - 20% = C= 20,-

 • Hoe melden ouders hun kind ziek of afwezig?

  Over schoolverzuim

  Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

  Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

  Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

  Hoe melden ouders hun kind ziek?

  Ouders nemen in principe voor half 9 's ochtends telefonisch contact op met de school als hun kind ziek is. Hebben we niets gehoord en het kind is 9.00u nog niet op school dan neemt de leerkracht contact op met de ouders.

  Hoe vragen ouders verlof aan voor hun kind?

  Ouders kunnen door middel van een verlofbrief extra verlof aanvragen.

Waar wonen de leerlingen van deze school?

In welk postcodegebied wonen de leerlingen van deze school?

PostcodegebiedAantal leerlingenPercentage
700911674,4%
70022012,8%
700153,2%
725553,2%
7003<5
7006<5
7007<5
7008<5
7011<5
7261<5

Videos

1. Dyslexie - Informatieavond 2022
(Vituscollege)
2. VTS 01 1
(Leicester Momberg)
3. ZOOMinn: Ontwikkeling van kinderen met een zorgvraag
(Hart voor de Jeugd)
4. Zelfregulerend leren Brussel
(KlasCement)
5. Webinar Scholen motiveren om mee te doen met de Monitor de Bibliotheek op school
(Kunst van Lezen)
6. Office 365 SharePoint Online moderne pagina's - Webgedeelte gemarkeerd inhoud hoe School te creëren
(Mr Tompkins EdTech)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 20/06/2023

Views: 6401

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.