Digital Nomad — що за фантастична істота та де вона мешкає. Список країн, умови для «цифрових кочівників» (2023)

Вітаю, мене звати Костянтин Буяло, яадвокат таміжнародний адвокат вУкраїні, Польщі таСловаччині. Медіатор, включений допереліку медіаторі ТТП Мюнхену таВерхньої Баварії. Медіатор таАрбітр центру Всесвітньої організації інтелектуальної власності WIPO зАрбітражу таМедіації.Старший партнер Адвокатського об’єднання OfficiumLaw.

Зачас зпочатку війни зацікавленість українськогоIT доПольщі, щойдотого була великою, зросла донадзвичайної. Провівши багато годин вдіалозі зпредставниками ІТ-бізнесу всіх рівнів зрілості таспеціалізацій, яотримав розуміння потреб ІТ-бізнесу.

Цястаття адресована фахівцям вгалузіІТ таІТ-компаніям, щобажають розширити географію своєї діяльності. Більшість наведеної інформації стосується країн позаЄС, тому япостарався надати інформацію так, щоб вимогли скористатись нею максимально самостійно, зпосиланнями насайти державних органів таофіційні форми, танавіть додав щеодну корисну складову— дані про швидкість інтернету врізних країнах.

Про головне поняття

Віза Digital Nomad, «цифрового кочівника»— цевіза для фрилансерів тапрацівників, які працюють віддалено, людей які мають значні накопичення, чипасивні доходи. Віза надає їївласнику право напроживання упевній країні протягом тривалого періоду.

Важлива умова: заявник має підтвердити, щонепретендує наробоче місце україні, детимчасово проживатиме, іпрацює накомпанію іншої країни. Єікраїни, уяких для отримання візи «цифрового кочівника» треба довести, щовибудете корисними для економіки цієї самої країни таїїрозвитку.

Серед країн, уяких можна отримати таку привабливу для любителів дистанційної праці осіб візу, країни набудь-який смак: сонячні Емірати, колоритна Мексика, демократична заціноутворенням Хорватія, Барбадос уКарибському морі таінші країни. Нижче розгляну умови отримання статусу такорисні посилання вокремих зних.

Крім того, звертаю вашу увагу, щоряд країн які непропонують Digital Nomad Visa пропонують можливість отримання посвідки напроживання «для фінансово незалежних осіб», який засвоїми умовами близький доDigital Nomad Visa танадає більші можливості. Яскравим прикладом тут єАвстрія— детальніше далі утексті.

Одночасно для тих зІТ-фахівців, щопрацюють накомпанії члениЄС тамешкають втій самій країні, дерозташована компанія або їїпідрозділ, слід приділити увагу Блакитній КартіЄС (EUBlue Card). Визможете отримати їїзамість звичайної посвідки напроживання, щонадає додаткові можливості мобільності вмежах ЄС.

1. Греція

Помірний клімат, доступні ціни нажитло тахарчування— цим приваблює «оливкова» країна.

Віза Greece digital nomad для громадян країн, які невходять доЄС.

Вартість, тривалість таумови отримання візи Greece digital nomad:

 • Мінімальний дохід: €3500на місяць після сплати податків.
 • Податок від доходу44% після 180 днів перебування вкраїні.
 • Вартість візи: €75.
 • Тривалість: до2-х років (продовжується кожні 2роки щена2роки) .
 • Дохід для підтвердження: €3500на місяць плюс20% для чоловіка/партнера та15% для кожної дитини.
 • Фіксована швидкість інтернету: 39,46Мбіт/с/мобільна: 93,23Мбіт/с.

Які документи подає заявник:

 • Лист-декларація увільній формі, вякому заявник повідомляє про свій намір отримати національну візу Греції для віддаленої роботи тазобов’язується непрацевлаштовуватись угрецькі компанії.
 • Трудовий контракт. Якщо договір терміновий, його тривалість має перевищувати термін дії візи.
 • Підтвердження доходу— витяг збанку або трудовий договір іззазначенням зарплати.

Крім того, «цифрові кочівники» зобов’язані надати документи іззагального списку для отримання візи типу D:

 • Заявку наотримання візи.
 • Закордонний паспорт.
 • Дві фотографії.
 • Підтвердження місця проживання, наприклад, договір оренди або свідоцтво про власність.
 • Медичну страховку.
 • Довідку про відсутність судимості.
 • Зворотний авіаквиток.

Наявність чоловіка або дружини підвищує вимогу дозарплати на20%, дитини— на15% закожну. Члени сім’ї одержують індивідуальні візи. Подавати навізу потрібно вконсульстві своєї країни (неонлайн). Запит може бути зроблений електронною поштою або рекомендованим листом, іконсульський орган зобов’язаний відповісти протягом 10днів. Остаточний дозвіл напроживання видає The Greek Ministry ofMigration and Asylum.

2. Естонія

Естонія пропонує декілька програм для тих, хто хоче отримати дозвіл натимчасове (але тривале) проживання україні.

Перша програма: Digital Nomad Visa. Візу згідно зцією програмою можна отримати занаявності роботи поза межами країни.

Умови для отримання:

 • Мінімальний дохід: €3504/місяць після сплати податків.
 • Збір: €80-100.
 • Необхідно пройти інтерв’ю, протягом 30днів надійде відповідь.

Цей тип візи неприрівнюється доВНП. Целише право натимчасове (тривале) перебування вЕстонії, щотакож дає право відвідувати інші країни Європейського Союзу.

Друга програма— E-residency. Якщо вас потенційно цікавить можливість відкрити бізнес вЕстонії— цевигідний варіант. Для отримання E-Residency нетреба «проходити» кола пекла (займатись паперовими питаннями). Але якщо ціль— бізнес зможливістю переміщуватися вільно вінші країни (зокремаЄС), тоді це— ненайкращий вибір. Щобільше, зкарткою E-Residency неможна навіть заїхати вЕстонію.

Тощож дає E-Residency? Змоменту отримання E-Residency вистаєте резидентом вїх«онлайн-просторі» таможете відкривати компанію, рахунок вплатіжних системах, можете проводити платежі тадекларувати податки, незнаходячись навіть фізично вЕстонії.

Документи для E-Residency:

 • Паспорт.
 • Мотиваційний лист.
 • Декілька фото.
 • Карта Visa або Mastercard.
 • Сплатити внесок урозмірі €100-120.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Вартість: €100.
 • Тривалість: 1рік.
 • Мінімальний дохід для підтвердження: €3504.
 • Фіксована швидкість інтернету: 86,56Мбіт/с/мобільний:75,21Мбіт/с.

3. Іспанія

Вцей час вІспанії діє Non-Lucrative Visa, заумовами якої технічно недозволяється працювати. Вона більше підходить для тих, хто сам себе забезпечує чивже вийшов напенсію. Однак навряд чихтось зможе перешкодити працювати віддалено.

Крім того, Іспанія готує законопроєкт щодо віз для «цифрових кочівників», який отримав назву «Закон про стартапи» (Ley deStartups). Згідно іззапропонованим документом, працівники, які працюють віддалено, зможуть отримати візу, щоб перебувати вкраїні тапрацювати протягом 12місяців. Термін можна буде продовжити щена24місяці. Зперших зароблених €600тис. стягуватиметься податок урозмірі 15%.

Вартість, тривалість таумови отримання:

 • Вартість візи: €140.
 • Тривалість дії візи: 1рік іможе бути продовжена.
 • Мінімальний дохід: €2151на місяць.
 • Фіксована швидкість інтернету: 207,62Мбіт/с/мобільна: 64,44Мбіт/с.
 • Треба подати заявку, фото 3×4, довідку про відсутність судимості, приватне медичне страхування.

Також процес отримання візи передбачає проходження інтерв’ю безпосередньо утій країні, деподається заявка. Навізу можуть подаватися тільки громадяни країн, які невходять доскладу ЄС.

Віза Non-Lucrative Visa дає можливість відвідувати 26країн, які належать доШенгенської зони.

4. Мальта

Мальта дозволяє перебувати україні дороку запрограмою Nomad Residence Permit, атакож вільно переміщатися Шенгеном. Податок здоходу «цифрового кочівника» наМальті неплатять.

Вартість, тривалість таумови отримання візи:

 • Мінімальний дохід: $2700/місяць. Перевіряється він задопомогою виписки збанку заостанні 3місяці. Увимогах влада вказує нате, щоджерелами доходу можуть бути дивіденди, відсотки зінвестицій, дохід зіздачі нерухомості, активи іetc. Останні два пункти особливо дають зрозуміти, щовпринципі неважливо, звідки увас гроші— головне, щоб могли показати.
 • Робота/бізнес замежами Мальти.
 • Вартість: €300 (+€300на людину, якщо навізу подається родина).
 • Тривалість: 1рік зможливістю продовжити.
 • Фіксована швидкість інтернету: 150,52Мбіт/с/мобільна: 61,74Мбіт.

Заявка подається поemail, відповідь також отримуєте онлайн. Після схвалення вам надається національна віза напів року.

Після прибуття наМальту, виможете прийти доофісу Residency Malta Agency для завершення процесу отримання Nomad Residence Permit. Аможете інеприходити, якщо вам вистачає пів року інепотрібний доступ дорешти Шенгену. Аякщо йроку замало, томожна продовжити.

Які документи подавати:

 • Паспорт, медична страховка, договір оренди або сертифікат направо власності.
 • Заявку насебе іначленів сім’ї.
 • Супровідний лист, уякому заявник позначає намір отримати посвідку напроживання наМальті якцифровий кочівник.
 • Якщо працюєте віддалено— трудовий договір таподаткову документацію, фрилансери— договори нанадання послуг тавитяг збанку.
 • Резюме.
 • Фінансовий звіт, який показує основне джерело доходу заостанні три місяці: зарплату, дивіденди, дохід від оренди таінше.
 • Декларацію про стан здоров’я— зобов’язання оплачувати витрати налікування для себе тачленів сім’ї уразі, якщо їхнепокриє страховка.
 • Згода наобробку даних.

Якщо переїжджаєте зсім’єю, знадобляться додаткові документи, наприклад свідоцтва про укладення шлюбу танародження дітей.

5. Нідерланди

Нідерланди— країна вітряків татюльпанів зодним знайвищих рівнів життя уЄвропі. Єчленом Європейського Союзу. Середній дохід громадянина Нідерландів нарік становить €37000.

УНідерландах іммігранти можуть жити тапрацювати яксамозайняті. Для цього вони мають оформити посвідку напроживання. Процес отримання складний, тому такий варіант обираютьті, хто принципово хоче жити вНідерландах. Термін віз— 2роки, можливе продовження.

Вартість, тривалість таумови програми для «цифрових кочівників»:

 • Іммігрант стає податковим резидентом Нідерландів одразу після реєстрації замісцем проживання, щозобов’язує його сплачувати податок заставкою 9,42–49,50%.
 • Мінімальний дохід: €1304 довирахування податків.
 • Вартість подання заяви: €1446.
 • Тривалість дії програми: 2роки, можливе продовження.
 • Фіксована швидкість інтернету: 133,7Мбіт/с/мобільний: 104,55Мбіт.

Щенеобхідно, щоб ваша діяльність становила значний інтерес для економіки країни тамала інноваційний характер. Нідерландське агентство підприємництва оцінює заявника затрьома критеріями: його особистим досвідом, бізнес-планом ікористю, яку він принесе країні. Наприклад, заявник може створювати нові робочі місця. Максимальний бал, який можна набрати після оцінки— 300. Щоб отримати схвалення, достатньо 90балів— щонайменше 30закожним зтрьох критеріїв.

Фрилансери повинні підтвердити, щомали хочаб одне замовлення від нідерландської компанії. Щедоведеться зареєструватися вТорговому реєстрі Торгово-промислової палати таотримати всі необхідні ліцензії для діяльності. Документи потрібно легалізувати, тобто підтвердити їхню оригінальність, іперекласти нідерландською, англійською, німецькою або французькою мовами.

Які документи подає заявник:

 • Заява.
 • Паспорт.
 • Декларація іноземного громадянина.
 • Одночасно зпосвідкою напроживання потрібно запросити тимчасовий дозвіл напроживання MVV або довгострокову візу, яка діє 90днів. Їївидають вконсульстві замісцем проживання або громадянства.
 • Після схвалення заявки необхідно забрати документи тадозакінчення терміну дії MVV в’їхати доНідерландів. Там потрібно отримати посвідку напроживання— його мають видати протягом двох тижнів. ВНП діє 2роки, за3місяці дозакінчення терміну його можна продовжити. Через 5років проживання іммігрант має право претендувати нагромадянство Нідерландів.

6. Німеччина

Якщо виживете уНімеччині іпрацюєте якфрилансер, Freiberufler visa— гарний варіант, аби отримати можливість залишатися україні легально терміном до3років. Віза видається утому випадку, якщо держава бачитиме вашу користь для економіки тарозвитку країни. Здебільшого такий тип візи отримують: художники, письменники, викладачі мов, архітектори, перекладачі.

Але, якібільшість паперових справ уНімеччині, відповідь від держави доведеться чекати довго— до4місяців.

Щозподатками, якщо отримати Freiberufler visa? Податок здоходу фізичної особи виплачується через 6місяців проживання уНімеччині повізі Freiberufler visa. Податок може складати від0% до45% (залежить від розміру доходу). Напрактиці: при середньому доході €2-2,5тисячі/місяць податок буде 15-20%.

Вартість, тривалість таумови Freiberufler visa:

 • Вартість візи: €100.
 • Тривалість дії візи: від 6місяців до3-х років.
 • Дохід, який потрібно підтвердити, має покривати власне забезпечення тазабезпечення родини.
 • Фото 35×45мм насвітлому фоні.
 • Заявка про видачу посвідки напроживання— Форма Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels.
 • Анкета. Можна завантажити наінформаційному порталі врозділі «Форми».
 • Медичне страхування.
 • Резюме.
 • Деталізований опис плану трудової діяльності, підтвердження фінансування проєкту звласного капіталу або схваленого кредиту.
 • Підтвердження оренди житла або свідоцтво про право власності.
 • Підтвердження витрат наоренду житла, наприклад: виписка збанківського рахунку.
 • Пенсійний план: для заявників віком від 45років.
 • Фіксована швидкість інтернету: 138,05 Мбіт /с/мобільна: 88,87 Мбіт /с.

Заявка розглядається всередньому 5-6 тижнів, вартість подачі— €100. Дозвіл натимчасове проживання видають на3роки. Після закінчення терміну іноземець може претендувати нате, аби отримати дозвіл напостійне проживання уНімеччині.

Головна умова отримання постійного проживання: власник трирічної візи успішно впорався зпоставленими цілями, айого доходу вистачає для того, аби забезпечувати себе тародину.

7. Норвегія

Норвезька програма для «цифрових кочівників» буквально напочатку цього року запустила сайт. Вимоги нетакі складні, якспецифічні— некожен може їмвідповідати.

Отже, уНорвегії виможете отримати візу на2роки (зпродовженням до6років) яксамозайнята особа, оформлена офіційно замежами Норвегії.

Вартість, тривалість таумови:

 • Вища освіта або спеціальна кваліфікація.
 • Форма ФОП, анеТОВ.
 • Контракт нажитло вНорвегії.
 • Дохід неменше, ніж €35719на рік, довирахування податків.
 • Наявність норвезького клієнта, який має офіційно зареєстрований бізнес зюридичною адресою.
 • Вартість візи: €600.
 • Тривалість: від 6місяців до3років.
 • Фіксована швидкість інтернету: 173,88Мбіт/с/мобільна: 178,70.

Власне, знепростого— наявність норвезького клієнта. Якщо вас все одно зацікавило, більше інформації можна дізнатися запосиланням. Наприклад, єспеціальна програма для мешканців Баренцевого регіону.

Аще, внорвезькому королівстві єархіпелаг Свальбард, який має безвізовий режим ізбільш ніж 40країнами. Громадяни цих країн можуть вільно приїжджати наострови архіпелагу, жити там тапрацювати.

8. Португалія

УПортугалії євіза D7незалежних робітників іпідприємців, яка видається на1рік, але виможете продовжити їїдо5років. Через 5років вимаєте можливість отримати постійне місце проживання уПортугалії.

Вартість, тривалість таумови отримання візи D7:

 • Потрібно зареєструватися насайті консульства.
 • Заповнити анкету латинськими літерами, невикористовуючи символи.
 • Упункті «Консульська установа» вибрати рядок «Консульський відділ посольства Португалії вУкраїні або вкраїні, депроживаєте» тавибрати дату візиту.
 • Роздрукувати копію анкети зсайту консульства.
 • Дві кольорові фотографії 3,5×4,5на білому тлі: одна наклеєна наанкету, друга— окремо знаписаними серією таномером закордонного паспорту назвороті фотографії.
 • Ксерокопія всіх сторінок закордонного паспорта, включаючи порожні.
 • Документальне підтвердження того, щоостанні 12місяців увас був регулярний талегальний дохід неменше €705на місяць. Атакож доказ того, щоцей дохід залишиться звами після приїзду натериторію Португалії, тобто євіддаленим.
 • Документ повинен бути перекладений португальською мовою тазасвідчений.
 • Витяг зрахунку впортугальському банку зсумою неменше €8460.
 • Португальський номер платника податків— без нього вам невідкриють рахунок убанку.
 • Контракт нажитло строком неменше ніж на1рік або документ про володіння нерухомістю уПортугалії.
 • Роздрукована іпідписана згода наобробку даних.
 • Довідка про несудимість, видана заостанні 3місяці, запостилем тазавіреним перекладом португальською мовою.
 • Медстраховка.
 • Бронь авіаквитка вПортугалію. Дату вильоту краще брати нераніше, ніж через 60днів після подачі документів.
 • Якщо подаєте навсю сім’ю, тобудуть потрібні апостильовані таперекладені відповідні документи: свідоцтво про шлюб та/або про народження дитини. Також доведеться показати додатковий дохід: +50% надругу дорослу людину та+30% накожну дитину.
 • Термін розгляду документів: до60робочих днів.
 • Вартість: €83 завізу та€72 запосвідку напроживання.
 • Тривалість дії візи: від 1року до5років.
 • Дохід для підтвердження: €703на місяць (іноді змінюється убік збільшення).
 • Фіксована швидкість інтернету: 166,00Мбіт/с/мобільна: 62,11Мбіт/с.

Після прибуття доПортугалії, треба записатись наінтерв’ю уSEF, уразі якщо при видачі візи вконсульстві вам відразу несказали дату тамісце. Після інтерв’ю надійдуть картки резидентів наадресу (але почекати трохи треба), яку винадали під час подання документів.

9. Угорщина

Угорщина також запустила візу для «цифрових кочівників», тут вона називається White Card. Наподив, вимоги вній прописані дуже чітко, можна відразу визначити, чипотрапляєш типід них.

Вартість, тривалість таумови отримання:

 • Тривалість дії візи: до1року (зпродовженням до2-х).
 • Можна подорожувати Шенгеном іпрацювати віддалено зУгорщини «звикористанням передових цифрових технологій».
 • Прибутковий податок: після шести місяців життя вУгорщині дохід оподатковується 15%.
 • Вартість візи: €110з одного заявника.
 • Дохід для підтвердження: €2000на місяць протягом останніх шести місяців.
 • Фіксована швидкість інтернету: 213.92Mbps/mobile: 71.21Mbps.

Які документи подає заявник:

 • Заповнена заявка, трудовий договір зкомпанією поза Угорщиною або докази володіння компанією, місячна зарплата неменше €2000, будь-який інший доказ стабільності доходу: податкова декларація, банківська виписка, контракт оренди житла, страховка, 2фотографії, сплатити мито €110.
 • Подати всі документи тазаяви допосольства Угорщини вУкраїні. Для країн збезвізом доУгорщини можна подати документи онлайн.

Розглядається заявка протягом 30днів. Якщо заявку відхилять, можна подати апеляцію за€20. Якщо схвалять, заявнику буде видано візу Dна 30днів для в’їзду доУгорщини таотримання посвідки напроживання.

Для цього потрібно звернутися доуправління поліції усправах іноземців. Завипуск картки ВНП платять щеFt24000, якщо подавати заявку насайті або Ft39000, якщо робити цеочно.

10. Хорватія

Хорватія з1-го січня 2021 року запустила програму ВНП для «цифрових кочівників». Віза видається терміном на12місяців, аподатись нанову можна лише через 6місяців після завершення попередньої. Щеможна взяти зсобою сім’ю, треба лише подати документи, які підтверджують родинні зв’язки.

Чиплатять «цифрові кочівники» податок надоходи фізичних осіб? Ні, такий податок уХорватії платити непотрібно. Більше інформації запосиланням.

Подати заявку навізу можна трьома способами:

Які документи треба мати:

 • Заповнену заявку.
 • Доказ того, щовипрацюєте ненаХорватію, анакомпанію іншої країни.
 • Копію паспорта.
 • Довідку про несудимість.
 • Страховку начас перебування уХорватії.
 • Довідку про щомісячний дохід насуму від $2700 або суму від $32000на банківському рахунку.
 • Прописку уХорватії (підходить також тимчасове місце проживання вготелі).
 • Свідоцтво про шлюб (для тих, хто перебуває ушлюбі) тапро народження дітей (відповідно, якщо єдіти).

Після того якучасть упрограмі буде схвалено, треба подати заявку навізу доконсульства або допосольства, абож наспеціальному сайт. Після приїзду уХорватію, заявник отримає біометричну картку ВНП.

Детальну інформацію про візу таумови їїотримання можна прочитати насайті МВС Хорватії.

Щодо вартості візи «цифрового кочівника» татривалості дії:

 • Вартість візи від $87 до$150.
 • Тривалість: максимум 1рік зможливістю повторно подаватися через 6місяців.
 • Мінімальний дохід: €2700на місяць.
 • Фіксована швидкість інтернету: 78,48Мбіт/ с/мобільний: 116,26 Мбіт /с.

11. Чехія

ВЧехії вже декілька років діє віза Zivno. Вона популярна серед фрилансерів, але отримати їїнетак просто. Для отримання цього типу візи необхідно мати торгову ліцензію для однієї зпрофесій, перерахованих усписку. Через рік після отримання візи їїможна продовжити. Алете, щосписок професій для отримання цієї візи обмежений, ускладнює отримання Zivno.

Особливості візи Zivno:

 • Віза безкоштовна.
 • Мінімальний термін дії: 1рік зможливості продовження.
 • Мінімальний дохід: від €5587на людину.
 • Фіксований податок: 1800 крон (€70) намісяць.
 • Фіксована швидкість інтернету: 95,23Мбіт/с/мобільний:65,88Мбіт/с.

12. Австрія

Привабливу пропозицію серед країнЄС для фахівців IT-галузі має також Австрія. Австрійський уряд дає можливість отримати ВНП для фінансово незалежних осіб.

Згідно завстрійським законодавством, фінансово незалежною вважається особа, яка має дохід намісяць неменше €1766. Якщо доАвстрії хоче переїхати фінансово незалежна сімейна пара, їхсукупний дохід неповинен бути меншим за€2648на місяць. Якщо усім’ї єдитина, надитину має бути додатково €273.

Для того, аби подати заявку наотримання ВНП якфінансово незалежна особа, необхідно подати:

 • Виписку збанку або довідку про доходи.
 • Довідка про відсутність судимості.
 • Договір оренди житла або майнове право нажитло.
 • Підтвердження знання німецької мови рівня А1.
 • Свідоцтво про народження.
 • Закордонний паспорт.
 • Фото.

ВНП затакою програмою видається на1рік зможливістю продовження щена1рік. Через 2роки статус може бути продовжено щена3роки заумови гарного володіння німецькою мовою. Зплином усіх термінів, єможливість отримати ПМП.

Якщо вимаєте бажання жити тапрацювати втій самій країніЄС, деотримали візу «цифрового кочівника», зверніть увагу натак звану blue card.

13. Албанія

З14січня 2022 року стало можливим оформити довгострокові візи Dта посвідку напроживання тут для фрилансерів.

Вартість, тривалість таумови отримання візиD для «цифрових кочівників»:

 • Мінімальний дохід: неменше 30000 лек намісяць, або 360000 лек нарік.
 • Термін дії візи: 1рік зправом продовження.

Які документи подає заявник:

 • Онлайн-заява насайті візової служби (шукайте усписку Visa Type «D»).
 • Фото набілому тлі.
 • Фото паспорта.
 • Договір оренди житла вАлбанії (нотаріально завірений, мінімум 20кв.м.наодного проживаючого).
 • Трудовий договір іззазначенням віддаленого характеру роботи/ договір іззамовником, щопередбачає надання послуг або виконання робіт звикористаннямПК віддалено.
 • Сертифікати, дипломи або інші документи, щопідтверджують відповідну освіту/кваліфікацію. Наявна освіта має бути безпосередньо пов’язана зроботою, яка виконується нафрилансі.
 • Для подальшого отримання ВНП необхідні всі вищезгадані документи, також додатково необхідно надати довідку про несудимість тамедичну страховку на1рік для іноземних резидентів (саме від албанської страхової компанії).

14. Ангілья

Місцева віза «цифрового кочівника» передбачає ПЛР-тестування таогляд, яктільки людина опиниться наострові. Населення Ангільї складає 15000людей, розмір острова усього 26км завдовжки і5км завширшки унайширшому місці.

Для більшості цеможе бути надто віддалене місце, аневеликий розмір означає найгіршу транспортну доступність. Але для когось цеможе бути привабливим чинником. Фізичним особам, які бажають працювати віддалено вАнгільї, потрібно заповнити одну онлайн-заяву нарезидентство.

Вартість, тривалість таумови програми Work from Anguilla:

 • Вартість програми: $2000 для фізичних осіб та$3000 для сімей (основні заявники, плюс троє утриманців), плюс $250 закожного додаткового члена сім’ї.
 • Тривалість: 1рік.
 • Необхідний дохід: потрібне підтвердження зайнятості.
 • Фіксована швидкість інтернету: 5-10 Мбіт/с/мобільний: невідомо.

Які документи подає заявник:

 • Доказ працевлаштування/ свідоцтво про реєстрацію бізнесу.
 • Підтвердження наявності стандартної в’їзної візи (якщо застосовано).
 • Доказ спорідненості зутриманцями, якщо подібні утриманці додаються доколективної заявки.
 • Довідка про відсутність судимостей зполіції недавніше шести місяців (необхідна особам віком 18і старше).
 • Копія свідоцтва про народження заявника, партнера (дружини) таінших утриманців.
 • Копія сторінки паспорта зфотографією.

15. Антигуа іБарбуда

Держава убасейні Карибського моря пропонує програму Antigua Nomad Digital Residence. Наостровах є365 різних пляжів, ізавдяки цій візі, якщо єохота, можна встигнути провести накожному по2дні. Податок власники такої візи неплатять.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Вартість програми: $1500індивідуальний, $2000— пара, $3000— для сім’ї з3або більше людей.
 • Тривалість дії візи: 2роки.
 • Мінімальний дохід: $50000на рік.
 • Швидкість інтернету фіксована 20,95Мбіт/с/мобільна: 33,80Мбіт/.

Які документи подає заявник:

 • Кольорову копію головного розвороту паспорта. Намомент подання його термін дії має становити понад 2роки.
 • Свідоцтво про народження.
 • Свідоцтво про шлюб, якщоє.
 • Медичну страховку.
 • Довідку про відсутність судимості.
 • Підтвердження зайнятості тасамозайнятості: листи зроботи, дозвіл нароботу, витяг збанку.
 • Підтвердження, щозаявник має кошти наутримання себе тачленів сім’ї протягом двох років. Ті, хто переїжджає разом іззаявником, такі документи неподають.
 • Кольорову фотографію 51×51мм.

16. Багамські острови

16островів, дедіє безподатковий режим, запустили програму Bahamas Extended Access Travel Stay (BEATS). Вона дає право залишитись на12місяців, але цей термін може бути продовжений до3років. Жити тут недешево, але звідси легко дістатися доМаямі, адалі— вбудь-яку точку США.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Вартість програми: заявковий внесок $25. Далі, єоплата $1000 для першого заявника та$500 для кожного утриманця.
 • Тривалість: 12місяців іможе бути продовжена вкожному конкретному випадку до36місяців.
 • Мінімальний дохід: лист від вашого поточного роботодавця або підтвердження самостійної зайнятості тадоходу.
 • Фіксована швидкість інтернету: 63,58Мбіт/с/мобільна: 29,23Мбіт/с.

17. Барбадос

Програма для «цифрових кочівників» має назву Barbados Welcome Stamp. Податок здоходу «цифрові кочівники» урамках цієї візи неплатять.

Барбадос— країна згарною транспортною доступністю. Хоча жити тут нетак дешево, цедоступна країна вКарибах, яка пропонує візи для віддаленої роботи. Аще, тут чиненайшвидший інтернет увсьому Карибському басейні.

Вартість, тривалість таумови отримання:

 • Заявка подається насайті visitbarbados. Їїрозглядають протягом семи робочих днів.
 • Вартість заявки: $2000 для однієї людини або $3000 для сім’ї, збір потрібно сплатити протягом 28днів змоменту затвердження заявки.
 • Вартість візової програми: $2000 індивідуально або $3000 для пари/сім’ї.
 • Тривалість дії візи: 1рік.
 • Мінімальний дохід: $50000на рік.
 • Фіксована швидкість інтернету: 111,99Мбіт/с/мобільний.

Які документи подає заявник:

 • Фотографії заявника тавсіх членів його сім’ї віком від 18років, які переїжджають наБарбадос разом зним.
 • Біометричні паспорти заявника тавсіх членів його сім’ї.
 • Підтвердження спорідненості заявника зчленами його сім’ї.

18. Бермудські острови

Бермудські острови мають програму для працівників, які працюють віддалено Work From Bermuda Certificate. Податок здоходу відсутній.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Щомісячний дохід близько $5000.
 • Вартість програми: $263.
 • Тривалість: 1рік.
 • Фіксована швидкість інтернету: 73,6Мбіт/с/мобільний: невідомо.

Які документи подає заявник:

 • Довідка про відсутність судимості.
 • Кольоровий скан першої сторінки паспорта.
 • Медична страховка.
 • Підтвердження працевлаштування, для самозайнятих— лист ізвикладом деталей вашої роботи або інші документи. Для студентів старше 18років— підтвердження навчання набакалавріаті чимагістратурі.
 • Заявник тавсі члени його сім’ї повинні подати окремі заявки втой самий день. Анкету заповнюють насайті.

Обробка заявки займає 5робочих днів, аодержаний сертифікат дозволяє жити наБермудах цілий рік. Упевних випадках його можна продовжити.

19. Домініка

Співдружність Домініки (неплутати зДомініканською Республікою), розташована уКарибському басейні між французькими островами Гваделупа іМартініка, запустила візу для «цифрових кочівників» під назвою Work InNature (WIN).

Цяпрограма дозволяє залишатися наострові до18місяців. Податку немає. Сім’ї можуть відправляти дітей доприватних тадержавних шкіл.

Вартість, тривалість таумови програм:

 • Вартість програми: $100 заявковий внесок (неповоротний), $800на одну особу або $1200на сім’ю.
 • Тривалість: до18місяців.
 • Дохід: $70000на рік.
 • Фіксована швидкість інтернету: 36,93Мбіт/с/мобільний: невідомо.

Які документи подає заявник:

 • Заповнена заявка.
 • Фотографії паспортного розміру.
 • Копія сторінок паспортів основного заявника, членів сім’ї ізперсональними даними.
 • Копія свідоцтва про народження основного заявника, партнера, утриманців.
 • Підтвердження кревності утриманців (включаючи свідоцтво про народження, шлюб, усиновлення).
 • Довідки про відсутність судимості + членів сім’ї віком 18+.
 • Підтвердження доходу, банківська виписка.
 • Медична страховка.

Для документів неанглійською мовою потрібна перекладена тазавірена копія.

20. Дубай (ОАЕ)

Місто Дубай запустило свою річну віртуальну робочу програму для працівників, які працюють віддалено та«цифрових кочівників». Тепер уДубаї можна працювати протягом одного року такористуватися нульовим прибутковим податком для фізичних осіб.

Вартість, тривалість таумови візи «цифрових кочівників»:

 • Мінімальний дохід: $5000.
 • Вартість візи: $611з особи.
 • Тривалість дії візи: 1рік.
 • Фіксована швидкість інтернету: 189,27Мбіт/с/мобільна: 273,87Мбіт/с.

Які документи подає заявник:

 • Закордонний паспорт зтерміном дії неменше шести місяців.
 • Медичну страховку.
 • Трудовий контракт мінімум нарік.
 • Платіжну відомість від роботодавця заостанній місяць.
 • Витяг збанку запопередні три місяці.

Заявку подають насайті з-за кордону або вже вДубаї: українці можуть перебувати вкраїні до90днів без візи. Потім узаявника попросять надіслати скани всіх документів ічекати насхвалення. Про терміни ухвалення рішення непишуть. Тут єонлайн інструкція звізи Work Remotely from Dubai.

Запрограмою можна переїхати разом зсім’єю, але доведеться підтвердити велику суму доходу. Зкраїни неможна виїжджати натермін понад 6місяців поспіль, інакше візу анулюють. Щоб продовжити візу, потрібно знову подати заявку тасплатити внесок.

21. Ісландія

Ісландія пропонує довгострокову візу для працівників, які працюють віддалено. Вона дійсна протягом 6місяців, аякщо виподаєте заявку під час перебування уШенгенській зоні, вона дійсна тільки протягом 90днів.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Вартість: ISK7800 (€50, $61).
 • Тривалість: 6місяців.
 • Мінімальний дохід для підтвердження: ISK1000000 (€6460 або $7777) для одного заявника чиISK1500000 (€9690 або $11667) для пари.
 • Віза невидається громадянам країн ЄС.
 • Фіксована швидкість інтернету: 180 Мбіт /с/мобільний: невідомо.

22. Бразилія

УБразилії єопція увигляді ВНП для «цифрових кочівників» на1рік зможливістю продовження додвох років. Податок здоходу сплачується через 183 дні життя вкраїні.

Розмір податку: 27,5% від доходу, але поки щонемає інформації, якцепрацюватиме напрактиці для тих, хто працює віддалено.

Вартість, тривалість таумови візи «цифрових кочівників»:

 • Мінімальний дохід: $1500на місяць або банківських заощаджень насуму від $18000.
 • Невідомо, скільки складатиме збір заоформлення візи для цифрового кочівника. Зістроками теж поки щонезрозуміло: місцеві юристи припускають, щорозгляд заявки займе до15робочих днів.
 • Вартість візи: невідомо.
 • Тривалість дії візи: 1рік, може бути продовжений надодатковий рік.
 • Фіксована швидкість інтернету: 128,31Мбіт/с/мобільна: 35,56Мбіт/с.

Які документи подає заявник:

 • Закордонний паспорт.
 • Медична страховка.
 • Заповнена анкета наотримання візи.
 • Довідка про відсутність судимості.
 • Заява, яка підтверджує можливість працювати дистанційно.
 • Трудовий договір або інші документи, щопідтверджують зв’язок зіноземним роботодавцем замежами Бразилії.

23. Кабо-Верде

Архіпелаг Кабо-Верде— колишня португальська колонія. З1975 року— ценезалежна країна ізнаселенням усього пів мільйона осіб. Доскладу архіпелагу входять з10островів. Кабо-Верде розташована за570км назахід від Африканського континенту вАтлантичному океані.

Для іноземців, які хочуть тривалий час залишатись україні, дії програма Remote Working Cabo Verde.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Вартість візи: візовий збір €20, аеропортовий збір €34.
 • Тривалість: 6місяців, може бути продовжено щена6місяців.
 • Дохід для підтвердження: €1500на місяць для фізичної особи, €2700на місяць для сім’ї.
 • Фіксована швидкість інтернету: 36,66Мбіт/с/мобільна: невідомо.

Які документи подає заявник:

 • Фотографія кандидата (кандидатів) паспортного розміру.
 • Копія сторінок паспортів основного заявника, членів сім’ї ізперсональними даними.
 • Підтвердження доходу (витяг зрахунку заостанні 6місяців).
 • Медична страховка.
 • Підтвердження бронювання житла.

Подати заявку можна онлайн.

24. Кайманові острови

Сама назва програми Global Citizen Concierge Program має наувазі, щовона призначена тільки для заможних віддалених працівників. Іцепоказує рівень прибутку, який потрібно довести для подання заявки.

Програма явно спрямована назалучення керівників високого рівня, які можуть віддалено працювати. Урамках цієї програми можна перетинати кордон стільки, скільки потрібно.

Вартість, тривалість таумови:

 • Вартість програми: $1469 до2осіб, утриманці— $500.
 • Тривалість: 2роки.
 • Дохід, який потрібно довести: 100000 доларів нарік для одного, 150000 доларів нарік для пари, 180000 доларів нарік для сім’ї.
 • Швидкість інтернету, фіксований широкосмуговий зв’язок: найшвидший укарибському басейні, але дорогий.100Мбіт/с— це$90на місяць, а500Мбіт/с— $225на місяць.

Які документи подає заявник:

 • Підтвердження зайнятості та/або доходу.
 • Підтвердження існування роботодавця/компанії.
 • Банківська довідка.
 • Кольоровий скан першої сторінки паспорта.
 • Довідка про відсутність судимості, термін до6місяців.
 • Медична страховка.

25. Кюрасао

Острів Кюрасао входить доскладу Королівства Нідерландів, але єсамоврядною державою. Вони мають спеціальну програму для «цифрових кочівників» @HOME inCuraçao.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Вартість програми: $294з особи, стількиж складає разовий збір.
 • Тривалість дії програми: 6місяців ізпродовженням щена6місяців.
 • Дохід, який потрібно довести: доказ платоспроможності.
 • Фіксована швидкість інтернету: близько 25Мбіт/с/мобільний: невідомо.

Які документи подає заявник:

 • Заява.
 • Копія паспорта.
 • Докази іпідтвердження віддаленої роботи.
 • Медичне страхування.

Немає суворих вимог щодо суми доходу, ачас обробки заявки всього 2тижні. Під час дії програми можна спокійно виїжджати тазаїжджати назад.

26. Маврикій

Маврикій— один знайпривабливіших островів Індійського океану. Для тих, хто хоче затриматись наострові, уряд запровадив Premium visa для колег (іпенсіонерів) зтерміном перебування до1року зможливістю продовження.

Українці можуть перебувати наострові без візи до30днів. Тут можна пожити кілька тижнів, тавизначитись ізподальшим тривалим перебуванням.

Вартість, тривалість таумови візи:

 • Основний дохід має бути поза Маврикієм тадоказ наявності $1500/ €1300на місяць, або виписка збанку чиробочий договір.
 • Вартість візи: безкоштовно.
 • Тривалість дії візи: 1рік.
 • Фіксована швидкість інтернету: 38,68Мбіт/с/мобільна: 30,91Мбіт/с.

Які документи подає заявник:

 • Паспорт.
 • Квитки туди-назад.
 • Фото.
 • Медична страховка.
 • Договір наоренду житла.
 • Свідоцтво про шлюб для тих, хто перебуває ушлюбі.

Заявка подається онлайн таобробляється протягом 2днів, авідповідь прийде наemail. Більше нічого непотрібно робити.

27. Мексика

Мексика дає візу Temporary Resident Visa тим, хто працює віддалено тазаробляє щонайменше $2100 або має нарахунку більше ніж $35000.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Право жити вМексиці до4років.
 • Вартість візи: $44.
 • Тривалість: 1рік, максимум 4роки.
 • Дохід для підтвердження: $2100на місяць або банківський баланс урозмірі $35000.
 • Фіксована швидкість інтернету: 56,82Мбіт/с/мобільна: 34,63Мбіт/с.

Які документи подає заявник:

Для подання документів необхідно записатися наінтерв’ю допосольства Мексики тапринести документи:

 • Заповнена форма.
 • Паспорт.
 • Фото.
 • Медична страховка.
 • Доказ наявності коштів для існування.
 • Оплачений збір урозмірі $44.

Цявіза дає право лише один раз в’їхати доМексики. Після в’їзду вам потрібно прийти вімміграційний офіс, показати всі необхідні документи, пройти інтерв’ю іотримати картку резидента.

28. Монтсеррат

Діє програма, для участі вякій необхідно заповнити онлайн-заявку наотримання картки Montserrat Remote Worker Stamp.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Вартість програми: $500на одну людину, $750на сім’ю до3утриманців та$250на кожного додаткового члена сім’ї.
 • Тривалість дії програми: 1рік.
 • Мінімальний дохід: $70000на рік.
 • Фіксована швидкість інтернету: 5-10 Мбіт/с/мобільний: невідомо.

Які документи подає заявник:

 • Підтвердження роботи/ свідоцтво про реєстрацію підприємства.
 • Підтвердження річного доходу.
 • Доказ спорідненості для осіб молодше18, які перебувають наутриманні головного заявника тавключаються дозаявки.
 • Копія паспортних сторінок зперсональними даними заявника таутриманців.
 • Фотографія паспортного розміру кожного фігуранта заявки.
 • Довідка про відсутність судимостей.
 • Медична страховка.

29. Панама

Панама— найрозвиненіша країна вЦентральній Америці звисокошвидкісним інтернетом танизькою вартістю життя, тому вона також підходить для «цифрових кочівників».

Єопція оформити 9-місячну візу, яка може бути продовжена щена9місяців ідозволяє працювати віддалено.

Панама неоподатковуватиме будь-який дохід працівників, які працюють віддалено. Видача віз регулюється Servicio Nacional deMigración.

Вартість, тривалість таумови візи «цифрових кочівників»:

 • Вартість візи: $300.
 • Тривалість дії візи: 9місяців, легко можна продовжити щена9.
 • Дохід, який потрібно довести: $36000на рік. Необхідно надати банківську довідку тазавірену виписку напідтвердження.
 • Фіксована швидкість інтернету: 137,72Мбіт/с/мобільна: 21,82Мбіт/с.

Які документи подає заявник:

 • Робочий контракт зіноземною компанією або іншим чином довести, щови— незалежний віддалений працівник. Характер віддаленої роботи може бути пов’язаний звиконанням функцій поза Панамою.
 • Афідевіт (чесне проголошення), щоувас немає бізнесу вПанамі.
 • Медична страховка.
 • 3фотографії паспортного розміру.
 • Завірені копії паспортів.
 • Довідка про відсутність судимості.

Кандидати, які працюють віддалено віноземній компанії, повинні надати лист від компанії, який включає: роль тафункції, які особа виконує вкомпанії, щомісячний дохід заявника, форма роботи (якробота виконується з-за кордону).

Здобувачі, які працюють незанаймом, повинні надати:

 • Доказ володіння компанією, зареєстрованою поза Панамою.
 • Заява зописом комерційної діяльності, якою займаються, послуг, які вони пропонують, характеру їхніх клієнтів, атакож минулих таочікуваних доходів. Документи мають бути належним чином нотаріально засвідчені таапостильовані.

30. Сейшельські острови

Сейшели— найменша країна Африки, яка налічує 115 островів іпропонує програму Seychelles Workation Program для усіх охочих залишитись натермін від 30діб до1року.

Програма підходить для тих, хто має невеликий дохід. Вимоги порівняно нескладні.

Вартість, тривалість таумови програми:

 • Вартість візи тамедичного дозволу— €45з особи. Збір сплачують одноразово.
 • Податок здоходу тут «цифрові кочівники» неплатять.
 • Тривалість дії програми: 12місяців.
 • Дохід, який потрібно довести: невідомо.
 • Фіксована швидкість інтернету: 34,46Мбіт/с/мобільний: невідомо.

Які документи подає заявник:

 • Паспорт (вумовах програми пишуть, щойого термін— від шести місяців, але насайті департаменту міграції зазначено, щопаспорт має бути дійсним протягом усього терміну проживання наостровах.).
 • Документи, які підтверджують, щовиєспівробітником або власником бізнесу, танадати докази доходу чистатків.
 • Медична ітуристична страховки.
 • Медична страховка, яка покриває лікування коронавірусу.

Заявку подають наурядовому сайті найпізніше задва тижні дов’їзду. Аранній термін, коли можна подати заявку— за60днів додати прибуття.

Після їїсхвалення потрібно отримати декларацію здоров’я Health Travel Authorization. Для цього доведеться здати ПЛР-тест іпред’явити зворотній квиток, ваучер іззаброньованого готелю тасертифікат про вакцинацію від жовтої лихоманки.

31. Тайвань

Наостанок унашому переліку— Тайвань. Країна немає програми, яка спеціально призначена для «цифрових кочівників», проте має програму під назвою «Золота карта». Цеєдозвіл нароботу для Тайваню, іцевіза для залучення талантів.

Однак, навіть якщо увас немає необхідних навичок, але виможете показати, щоотримуєте щомісячний дохід урозмірі TWD160000 ($5700), виможете подати заявку. Якщо увас немає заробітку, потрібні досить висококваліфіковані навички, наприклад, бути юристом або мати ступінь доктора філософії іт.д.

Вартість, тривалість таумови:

 • Вартість візи: від $100 до$310в залежності від національності татривалості.
 • Тривалість дії візи: відкрита.
 • Мінімальний дохід: $5700на місяць, але витакож можете увійти внавички.
 • Фіксована швидкість інтернету: 154,89Мбіт/с/мобільна: 96,97Мбіт/с.

Сподіваюсь, інформація буде корисною ІТ-спільноті. Бажаю усім безпечних подорожей, готовий відповісти назапитання стосовно країн, вяких мипрактикуємо, тут укоментарях абож звертайтеся донашої компанії законтактами вмоєму профілі.

Сподобалась стаття? Натискай «Подобається» внизу. Це допоможе автору виграти подарунок у програмі #ПишуНаDOU

FAQs

What is nomad Digital visa? ›

A digital nomad visa legally allows visitors to work remotely for a foreign country and receive foreign income for an extended period of time. Several countries today offer such long-term stay arrangements to work digitally abroad.

Do you need a visa to be a digital nomad? ›

If you're a remote worker looking to live and work in another country for an extended period of time, you may be eligible for a Digital Nomad visa scheme.

What is a digital nomad visa and how do you get one? ›

Digital nomad visas are travel authorizations that legalize the status of workers on the move. Like tourist visas, they are easy to obtain. They allow long stays. The digital nomad visa allows its holder to work during their stay in the country, provided they do so independently and remotely.

How do I access digital nomad? ›

10 steps to becoming a digital nomad
 1. Identify your skill sets & strengthen them. ...
 2. Build a portfolio & start searching job boards. ...
 3. Use your skills to make money online. ...
 4. Start networking. ...
 5. Start simplifying your lifestyle. ...
 6. Build your savings. ...
 7. Determine your budget & decide on your locations. ...
 8. Get travelers insurance.
18 Apr 2022

Can a digital nomad visa lead to permanent residency? ›

It allows its holder to stay in the country for longer than 1 year and can be extended. Unlike others mentioned in this page, this remote work visa can be used as a pathway to permanent residency. The local government in Madeira launched the Madeira Digital Nomads project.

Do nomads pay state taxes? ›

Yes, it's possible you still have to file state taxes even if you're a digital nomad — it depends on the state you lived in prior to moving abroad. If you are unsure if you have a U.S. state tax obligation, we recommend consulting with an expat tax professional to ensure you stay compliant.

Is digital nomad a job? ›

Getting a digital nomad job is basically being able to work from anywhere while traveling. You can either look for online gigs as a freelancer or start working full-time or part-time for a company that allows you to work remotely.

Do digital nomads need to pay taxes? ›

Do Digital Nomads Have to Pay US Taxes? Yes, American digital nomads are required to file a US Federal Tax Return if they make over the minimum filing requirement—no matter where they live and if they're working remotely. The US is one of the few countries in the world that uses a citizenship-based tax system.

How much does a digital nomad visa cost? ›

A digital nomad visa can cost from $200 up to $2,000. Some Caribbean countries like Barbados, Antigua and Barbuda have the highest application fees for digital nomad visas, up to $3,000 for family applications. However, some countries, like Georgia, offer digital nomad visas free of charge to attract more applicants.

Do digital nomads make money? ›

If you need to take a break from work, you can do so without having to ask for permission or worry about losing your job. Since digital nomads are often self-employed, they have the potential to earn a higher income than those who are employed by someone else.

How long does it take to get a digital nomad visa? ›

Timeline for Applying for a Portugal Digital Nomad Visa

Processing periods depend on the country you are applying from, but you can usually expect your initial visa application to take 3-4 months to be processed and approved. Once you are in Portugal, you need to visit the SEF to get your residence permit.

How do digital nomads get paid? ›

As a digital nomad, you can earn money as a videographer selling your videos to stock websites, such as Pond5 and 123RF, and getting a cut every time your video is purchased.

How much does it cost to be a nomad? ›

However, I've found a good estimate for a monthly living to be around $1000 to $2000 if you want a pretty comfortable living with your own place and not just hostels – though it can be achieved for both less and more.

What do nomads do for a living? ›

Nomadic hunting and gathering—following seasonally available wild plants and game—is by far the oldest human subsistence method. Pastoralists raise herds of domesticated livestock, driving or accompanying them in patterns that normally avoid depleting pastures beyond their ability to recover.

Is being a digital nomad hard? ›

The reality is that being a digital nomad is often times more difficult than most jobs in the “real world.” You do not become a digital nomad overnight and could quite possibly go into debt while working the lowest paying jobs you've ever seen to get a good portfolio going.

Can you fly with permanent residency? ›

Permanent residents are free to travel outside the United States, and temporary or brief travel usually does not affect your permanent resident status.

Can I travel without PR? ›

If you're outside Canada and don't have a valid PR card, you need a permanent resident travel document (PRTD) to return to Canada. You can only apply for a PRTD from outside Canada. If you try to return to Canada without a PR card or PRTD, you may not be able to take your flight, train, bus or boat to Canada.

How can I move to Europe without a job? ›

The best way to move to Europe without a job is by getting a student visa and studying there. Whether it's for your Bachelor's or Master's or even just a language school, this is the most common and easiest entrance into a lot of countries in Europe.

Why are nomads so hard? ›

Answer: they move around with themselves. They do not have permanent settlements and make temporary houses. The Nomadic life is very difficult because there resources are limited and the place where they live have other dangerous problems too.

Do Navajo people pay taxes? ›

Federally recognized Indian tribal governments aren't subject to federal income tax but they must pay employment tax on wages paid to employees.

Do digital nomads pay tax in Mexico? ›

Paying Taxes When Living as a Digital Nomad in Mexico

You will have to pay tax when living as a digital nomad in Mexico, which is between 0% to 30%, depending on how much you earn. You will also pay taxes for every purchase you make in the country, which is usually pre-taxed.

How do I get a job online with no experience? ›

How to Land an Online Job Without Relevant Experience
 1. Get clear on what skills you need for the job you want. ...
 2. Figure out your transferable skills and highlight them in your job search. ...
 3. Take an online class or earn a certificate. ...
 4. Apply for an online internship. ...
 5. Create an online portfolio (if relevant).
19 Apr 2022

How do I get a job as a nomad? ›

There are also other ways to find work as a digital nomad. For example, LinkedIn is a great way to network and search for jobs. Facebook groups allow you to connect with other digital nomads. Startup job sites like AngelList and Crunchbase often post openings in tech companies with remote workers.

Do digital nomads stay in hostels? ›

In fact, hostels provide everything a digital nomad might require. A low-cost option and a cafe area that can be easily converted into a coworking space. Hostels encourage their guests to have an enriching experience, so you'll be able to work while meeting new people from all over the world.

How many hours do digital nomads work? ›

70% of digital nomads work 40 hours per week or fewer, 33% of digital nomads work more than 40 hours per week. Those that do part-time work might look for employment with several companies, therefore, their total number of work hours in a week might be higher than someone working full-time with one company.

How long do digital nomads stay in one place? ›

Typically speaking, 80% of digital nomads will stay in one place for up to 9 months while two-thirds prefer to use a destination as their base from 3-6 months, and only a third plan to stay somewhere for up to a year.

How can I live cheaply as a digital nomad? ›

With that in mind, we pulled together a few tips to help everyone afford to be a digital nomad.
 1. Find an affordable location. Living is pricey, but what you pay depends on where you live. ...
 2. Decide when to travel. ...
 3. Define what's important. ...
 4. Make your own meals. ...
 5. Stay with people you know. ...
 6. Manage your finances.

Which country can I stay for 6 months? ›

Countries That Offer 6+ Months Through Extensions From Within The Country
 • Ecuador – 90 days, but you can extend for an extra 90 days.
 • Colombia – 90 days, but you can extend for an extra 90 days.
 • New Zealand – 90 days but can extend up to 9 months total in 18 months.
22 Jan 2021

Can I live in Japan as a digital nomad? ›

Living in Japan as a digital nomad

Japan has a lot to offer to digital nomads. You can explore its deep culture, sightsee the beautiful landscapes and cities, and visit multiple cute cafes and restaurants. Surprisingly, Japan is affordable!

How do digital nomad 2022 make money? ›

Top 10 Ways to Make Money as a Digital Nomad in 2022
 1. Become a freelancer. The greatest method to find work as a digital nomad is to start your own business as a freelancer. ...
 2. Start blogging. ...
 3. Become an online tutor. ...
 4. Profit from a podcast. ...
 5. Become a YouTuber. ...
 6. Take up photography. ...
 7. Work remotely. ...
 8. Become an SEO specialist.
27 Jul 2022

How do I become a digital nomad with no experience? ›

The key to becoming a digital nomad with no experience is to start small. Don't quit your current job and jump right into learning these new skills for your new digital nomad job. Instead, create a plan or schedule to acquire certain skills by a specific date. Spend an hour after work attending an online course.

How can I make a living while traveling? ›

10 ways to make money while traveling the world
 1. Freelancing online.
 2. Language tuition.
 3. Teach other people your skills.
 4. Make things to sell.
 5. Offer your services at hostels.
 6. Sell your photos.
 7. Street performances.
 8. Seasonal work.

Is Portugal visa easy to get? ›

A Portuguese Visa is usually processed within 15 calendar days. However, depending on the circumstances, such as the time of year, whether you have all your documents in order, etc, it may take longer. So, you should apply about a month before you intend to travel, but no earlier than three months.

How long can digital nomad stay in Bali? ›

What is Bali's digital nomad visa? The visa allows all digital nomads to stay in Bali for up to five years and live there tax-free!

Does Italy offer a digital nomad visa? ›

If you're a remote worker looking to live in Italy, you're in luck! The government of Italy has now confirmed the launch of a digital nomad visa for Italy. It was officially voted into law on March 28, 2022.

Is being a digital nomad legal? ›

Well, the short answer is yes. The more accurate answer is that there is nothing illegal about being a digital nomad.

What is the most common digital nomad job? ›

Top 8 Common Jobs for Digital Nomads
 • Blogger. A blogger is a digital entrepreneur and content creator with specific skills. ...
 • Digital Entrepreneur. Digital entrepreneurs are one of the most common types of digital nomads. ...
 • Online Teacher / Mentor. ...
 • Customer Support Representative. ...
 • Video Creators. ...
 • Writer. ...
 • Programmer. ...
 • Designer.
21 Jun 2022

How much does a digital nomad make a year? ›

According to FlexJobs studies, one in five digital nomads makes between $50,000 and $99,000 a year.

Can you be a nomad with kids? ›

A digital nomad family is a goal for many people. Many assume that that becoming a digital nomad is something that only childless millennials can do, but it's totally possible with a family and pets. In fact, it's somehow easier to do it with a family as most digital nomads are hit with loneliness after a while.

Can a woman be a nomad? ›

Let these Nomad Women Teach You How to Live on the Beach 365 Days a Year—and Keep Your Job. We all talk about quitting the rat race and taking off around the globe. But for a growing number of women it's an actual lifestyle. Here, writer Amna Shamim tells what it's like and introduces you to four of her worldly friends ...

Do nomads have permanent homes? ›

Called nomads, these people don't have permanent homes. Instead they travel from place to place, often bringing their homes with them. Many nomadic peoples are herders, who keep constantly on the move searching for pasture for their animals.

How do you survive a nomad? ›

How to live a nomadic life.
 1. Start Now. Not tomorrow, not next year, not in five years time now. ...
 2. Put in the prep. ...
 3. Find ways to make money on the go. ...
 4. Live lightly. ...
 5. A place to rest your weary head. ...
 6. Document your travels and start a blog.
23 Feb 2016

How do I retire as a nomad? ›

Here are their seven tips to being a nomad in retirement;
 1. #1: Stay in AirBNB's. ...
 2. #2: Set a Budget. ...
 3. #3: Buy Experiences Not Things. ...
 4. #4: Live Like A Local. ...
 5. #5: Keep a Journal For Your Expenses. ...
 6. #6: Walk Alot. ...
 7. #7: Find an Internship If You Can.

What is it like living as a nomad? ›

A nomad constantly changes locations, switching from one place to another. Most nomads have some kind of place that they can call home, which is usually where their family or childhood friends are located, but they wouldn't spend more than a few months a year there. Nor would they settle down in a new home.

What is the cons of being a nomad? ›

Disadvantages of a Nomadic Lifestyle
 • Being alone. ...
 • Constant ups and downs. ...
 • Lack of private space. ...
 • Excitement levels. ...
 • Money. ...
 • Losing everything, again and again. ...
 • Reaction of your non-nomadic environment. ...
 • Missing out.

Do you need a visa to be a digital nomad? ›

If you're a remote worker looking to live and work in another country for an extended period of time, you may be eligible for a Digital Nomad visa scheme.

Can I work in us as a digital nomad? ›

A digital nomad according to modern living

There is no special digital nomad visa in US yet, however, the States has so many other types of visas and residence permits a foreign citizen can access that living here and working for employers all over the world, or even as freelancers is not a problem.

What do digital nomads actually do? ›

Merriam-Webster defines a digital nomad as “someone who performs their occupation entirely over the internet while traveling.” They may work remotely for years or weeks and months. Some cross borders, whereas others never leave the U.S. Their professions vary almost as much as the time zones they live and work in.

How much does a digital nomad visa cost? ›

A digital nomad visa can cost from $200 up to $2,000. Some Caribbean countries like Barbados, Antigua and Barbuda have the highest application fees for digital nomad visas, up to $3,000 for family applications. However, some countries, like Georgia, offer digital nomad visas free of charge to attract more applicants.

How much money do you need for digital nomad? ›

However, I've found a good estimate for a monthly living to be around $1000 to $2000 if you want a pretty comfortable living with your own place and not just hostels – though it can be achieved for both less and more.

Which countries give digital nomad visa? ›

At present, there are 48 countries providing an immigration pathway through a Digital Nomad Visa category: Albania, Anguilla, Antigua & Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Brazil, Cabo Verde, Cayman Islands, Costa Rica, Colombia (coming soon), Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Dominica, Ecuador, ...

Do digital nomads have to pay taxes? ›

Do Digital Nomads Have to Pay US Taxes? Yes, American digital nomads are required to file a US Federal Tax Return if they make over the minimum filing requirement—no matter where they live and if they're working remotely. The US is one of the few countries in the world that uses a citizenship-based tax system.

Is digital nomad a job? ›

Getting a digital nomad job is basically being able to work from anywhere while traveling. You can either look for online gigs as a freelancer or start working full-time or part-time for a company that allows you to work remotely.

Do digital nomads make money? ›

If you need to take a break from work, you can do so without having to ask for permission or worry about losing your job. Since digital nomads are often self-employed, they have the potential to earn a higher income than those who are employed by someone else.

Which country can I stay for 6 months? ›

Countries That Offer 6+ Months Through Extensions From Within The Country
 • Ecuador – 90 days, but you can extend for an extra 90 days.
 • Colombia – 90 days, but you can extend for an extra 90 days.
 • New Zealand – 90 days but can extend up to 9 months total in 18 months.
22 Jan 2021

Do you need a degree to be a digital nomad? ›

Digital nomads are people with the ability to work from places of their own choosing, who choose to travel and work. Therefore, you don't need a degree to be a digital nomad.

How can I afford being a nomad? ›

With that in mind, we pulled together a few tips to help everyone afford to be a digital nomad.
 1. Find an affordable location. Living is pricey, but what you pay depends on where you live. ...
 2. Decide when to travel. ...
 3. Define what's important. ...
 4. Make your own meals. ...
 5. Stay with people you know. ...
 6. Manage your finances.

Is being a digital nomad hard? ›

The reality is that being a digital nomad is often times more difficult than most jobs in the “real world.” You do not become a digital nomad overnight and could quite possibly go into debt while working the lowest paying jobs you've ever seen to get a good portfolio going.

How long can digital nomad stay in Bali? ›

What is Bali's digital nomad visa? The visa allows all digital nomads to stay in Bali for up to five years and live there tax-free!

How can I move to Europe without a job? ›

The best way to move to Europe without a job is by getting a student visa and studying there. Whether it's for your Bachelor's or Master's or even just a language school, this is the most common and easiest entrance into a lot of countries in Europe.

Does the UK have a nomad visa? ›

Since the UK does not have a specific visa for digital nomads, individuals who are interested can apply for the freelance and freelance artist visas.

Can I work remotely without a visa? ›

Non-US citizens can work remotely for a US company from their home country or anywhere in the world as long as they have consent from their employer, follow local laws regarding visas, and file taxes with their country of tax residence.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 04/09/2023

Views: 6758

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.