Скъсан менискус - всичко важно: болка, лечение, операция • lekuva.net (2023)

Скъсан менискус. Какво е менискус? Какво представлява скъсан менискус? Скъсан менискус – симптоми. Диагностициране на скъсан менискус. Скъсан менискус и предни кръстни връзки. Лечение на скъсан менискус: физиотерапия, алтернативно лечение, артроскопия, рехабилитация след артроскопия, цена на операция, открита операция.

Скъсан менискус - всичко важно: болка, лечение, операция • lekuva.net (1)

Скъсан менискус е сред водещите причини за болка в коляното. Състоянието, както и всяка друга увреда на менискуса, причинява огромен дискомфорт и в голяма степен затруднява движението. Когато не се лекува, последствията могат да засегнат хрущялите и дори да се превърнат в причина за артроза.

Какво е менискус?

Преди да се спрем конкретно на диагнозата „скъсан менискус”, нека отговорим на въпроса какво е менискус.

По своята същност менискусът представлява специфична фиброзно-хрущялна тъкан, която се разполага в колянната става. Намира се между бедрената кост и подбедрицата и има сърповидна форма. Менискусът, който е от вътрешната страна на коляното, е медиален менискус (вътрешен менискус). Другият – латерален менискус (външен менискус). За ставната капсула и двата се захващат посредством външния си ръб, който е по-дебел. Към вътрешността на ставата менискусите изтъняват и придобиват по-голяма подвижност. По този начин подпомагат движението на костите, от които се образува колянната става.

По отношение на кръвоснабдяването, само в свързаната със ставната капсула част менискусите са кръвоснабдени. Именно поради това изхранването на цялата тъкан зависи от крайните няколко милиметра. Останалата част се снабдява с хранителни вещества посредством синовиалната течност. Тези обстоятелства правят възстановяването при скъсан менискус изключително трудно, а при някои пациенти – дори невъзможно.

Като основни функции на менискусите могат да се изведат следните:

 • намаляват в максимална степен разликите между повърхностите на бедрената кост и подбедрицата;
 • улесняват плавното движение на ставата и ограничават триенето;
 • поемат и разпределят в голяма част натоварването по време на движение;
 • придават допълнителна стабилност на тялото.

Какво представлява скъсан менискус?

Вече стана дума, че за правилното функциониране на колянната става, от съществено значение са двата разположени в нея хрущяла. Именно поради това увредата им е крайно неблагоприятна за цялостното движение.

При повечето случаи до скъсване на някой от двата или на двата менискуса се стига при рязко движение или усускване на коляното в ситуация, в която то е поело цялата тежест на тялото. Това е т.нар. травматично разкъсване, което е характерно за млади хора между 20 и 40 години, занимаващи се със спорт или движещи се активно. Ако не се лекува, състоянието преминава в дегенеративно. По правило дегенеративни поражения на менискуса се наблюдават при хора в напреднала възраст.

Възможно е в момента на травмата да се усети единствено лека болка, която да отшуми и човек да продължи със заниманието си. Ако обаче откъснато е парче от менискуса и то заседне между бедрената кост и големия пищял на подбедрицата, болката е изключително силна.

Останалите оплаквания, свързани със състоянието, най-често се появяват до няколко часа след травмата.

По-често се диагностицира скъсан вътрешен менискус.

В зависимост от локацията на разкъсването, се разглеждат следните видове увреда:
 • напречно разкъсване;
 • надлъжно разкъсване;
 • странично разкъсване;
 • увреждане на предния или задния рог на менискуса.
Класификация на разкъсването може да се направи и във връзка с начина на разкъсване. Обособяват се:
 • хоризонтални или вертикални надлъжни разкъсвания;
 • коси разкъсвания;
 • напречни разкъсвания;
 • комбинирани разкъсвания;
 • дегенеративни разкъсвания.

В текста по-долу обстойно ще разгледаме кои са най-често практикуваните методи за възстановяване и лечение. Тук само ще щрихираме! Като за начало – след поставяне на диагнозата „скъсан менискус”, няма причина да се бърза с хирургическата интервенция. Първоначалните оплаквания могат да се тушират с поставянето на лед и приема на нестероидни противовъзпалителни средства. Препоръчително е с точност да се определи степента на увреда на хрущяла, защото в зависимост от интензитета, могат да се приложат различни подходи.

При леко скъсване, възстановяването може да се ограничи до упражнения с цел заздравяване на мускулите в близост до коляното. Няма ограничения при подбора на упражнения, като факторът, който ръководи избора в най-голяма степен, е болката.

При по-голямо скъсване, може да се наложи и операция. Най-често става дума за артроскопия. В случаи най-изключително тежка травма, се прилага пълно премахване на засегнатия хрущял посредством отворена операция.

Скъсан менискус – симптоми

Заради всичко, казано дотук, можем да заключим, че скъсан менискус е доста неприятна диагноза. В момента на самата травма се усеща болка – слаба или по-интензивна, която е съпроводена от характерно изпукване или стържене. Непосредствено след това ставата буквално „блокира”, появява се усещане за нестабилност и неустойчивост. Кракът забележимо се подува и започва да се изпълва с течност.

Самият оток е възможно да спадне след време, същото важи и за болката, като от значение са и видът и степента на разкъсване. При повечето пациенти се възстановява дори безпроблемното движение.

Когато обаче менискусът е увреден, без значение дали става дума за скъсване или за друга травма, той не е в състояние пълноценно да изпълнява функциите. Страда ставата, която постепенно търпи деформации, износва се хрущялът, покриващ големите кости. С времето подвижността на засегнатия крайник значително се затруднява, като стряскащото в случая е, че последиците са необратими.

(Video) Модерна операция на менискус запазва движението на колянната става

Диагностициране на скъсан менискус

За да се потвърди, че става дума именно за скъсан менискус, най-често се прави ядрено-магнитен резонанс.

Познати са обаче и някои тестове, чрез които диагностицирането може да се улесни. Сред най-популярните са тези на Епли и Мак Мъри.

Тестът на Мак Мъри, например, е приложим в 2 варианта. При единия пациентът ляга по гръб и свива крака си в колянната и тазобедрената става до ъгъл от около 900. След това с помощта на ръцете извършва ротационно движение на сгънатия крак. Ако се чуе характерен звук като щракване или скърцане, това се смята за триене между ставните повърхности и съответно за увреден менискус.

Скъсан менискус и предни кръстни връзки

Скъсан менискус - всичко важно: болка, лечение, операция • lekuva.net (2)

Често скъсването на менискуса се комбинира с друг вид травма на коляното. Става дума за увреда на предните кръстни връзки, от която страдат с предимство спортистите.

По принцип кръстните връзки в коляното са 4. Предната и задната са 2 от тях, които при пресичането си образуват „Х”. Тяхна е ролята на стабилизатор на колянната става, като поддържат бедрената кост и подбедрицата. Евентуално скъсване на една от тях, по-често наблюдавано при предната, води до нестабилност на ставата.

Когато подобна травма се комбинира с нараняване на менискуса, то се наблюдава сериозна увреда на коляното.

Най-често до нараняване на предните кръстни връзки на коляното се достига при внезапно спиране, усукване или промяна в посоката на ставата, но още при преразгъване на коляното и при удар.

За поставянето на точна диагноза е необходим преглед при спортен лекар, който ще назначи и най-подходящата терапия. Възможностите наподобяват тези при скъсан менискус, които и ние следва да разгледаме.

Лечение на скъсан менискус

По темата „Лечение на скъсан менискус” може да се изпише много. Като за начало, това се обуславя от обстоятелството, че терапията в голяма степен зависи от вида травма, от обхвата й, от цялостното състояние на пациента.

Ще разгледаме какви са вариантите са възстановяване при скъсан менискус и коя е най-подходящата форма на лечение.

Физиотерапия

При скъсване на менискуса, което има малки размери и не е предпоставка за бъдещи усложнения, упражненията са най-подходящата терапия. Става дума за т.нар. частично скъсан менискус. Чрез редовното натоварване на мускулатурата, разположена в близост до коляното, се постига укрепване и стабилизиране на самата става. Какви точно ще са упражненията, зависи както от собствените предпочитания, така и от болката, която се изпитва при натоварване.

Все пак препоръчително е специалист – физиотерапевт да даде общи насоки и да посочи кой е комплексът от упражнения, подходящ за конкретния пациент. Така не само че ще се постигне оптимален ефект, но и ще се ограничи рискът от бъдещо повторение на травмата.

Отново по предписание на наблюдаващия лекар може да се наложи поставянето на шина или наколенка с допълнителна стабилизация за определен период от време. Като предпочитан вариант се посочва наколенка, която има вградени пластични шини.

Има още едно важно условие, във връзка с което физиотерапията може да се използва като метод за преодоляване на скъсан менискус. Става дума за това, че пораженията в хрущяла трябва да се откриват в частта от него, която се кръвоснабдява. Ако засегната е друга зона, то едва ли ще настъпи изцерение само с методите на консервативната терапия.

Трябва да се има предвид, обаче, че не при всички пациенти подобен род терапия води до желаното възстановяване. Ето какво четем в популярно виртуално кътче:

Скъсан менискус - всичко важно: болка, лечение, операция • lekuva.net (3)

(Video) Травмите на коленните връзки - оперативно лечение

Алтернативно лечение

Именно при разгледаното по-горе състояние – увреда на менискуса в ограничен размер – може да се приложи и т.нар. алтернативно лечение. То се състои най-общо в употребата на лековити растения и хранителни добавки, чрез които се подобрява състоянието на ставата и се подпомага движението. И все пак трябва да се има предвид, че при липса на подобрение в състоянието задължителна е консултация със специалист.

В редовете по-долу ви предлагаме няколко популярни варианта за елиминиране на неразположенията, свързани със скъсване на хрущялите на коляното.

Рецепта с мед

При скъсан менискус може да се приложи терапия с мед. За целта 1 с.л. мед се смесва със същото количество спирт. Съставките се загряват на водна баня до пълното хомогенизиране на сместа. След като се охлади, с нея обилно се намазва колянната става. Отгоре се поставя найлон и вълнен шал. Компресът се оставя да действа поне 2 часа, след което се отмива. Прави се двукратно през деня – сутрин и вечер – до пълното отшумяване оплакванията.

Рецепта с медицинска жлъчка

Следващата рецепта ни е изпратена преди време от Георги Стефанов – редовен наш читател, който многократно е споменавал, че се е занимавал активно със спорт в младежките си години.

„… От аптеката си купувам медицинска жлъчка. Сега не знам, може и друго да й викат, но е много ефективна. 2 с.л. от нея разбърквам с малко топла вода и загрявам на котлона в тенджера с вода. Още докато е топло, но не горещо мазилото, втривам там, където ме боли. Слагам проста торбичка от найлон и някоя дреха да държи топло и лягам за поне 2 часа. Да почива кракът и да действа лекарството…”.

Според думите на бай Георги тази рецепта му е спестила много главоболия и му е донесла редица медали през годините.

Рецепта с репей

Изключително лесна за прилагане е рецептата с репей. Необходими са единствено свежи листа, които се намачкват леко и се наслагват на коляното. Отгоре се увива бинт или кърпа и компресът се оставя да действа няколко часа.

Ако се случи скъсване на менискус през зимните месеци, когато няма пресен репей, могат да се използват и изсушени листа, които предварително са киснати в топла вода.

Лечението продължава, докато болката и отокът не изчезнат.

Рецепта с лук

Популярен лек при болки в ставите и конкретно при скъсан менискус е и обикновеният кромид луд. Приготвя се каша от няколко настъргани главички лук и малка лъжичка захар. Сместа се поставя между няколко слоя марля и се прикрепя към коляното. Оставя се да действа за през нощта, като процедурата се повтаря всяка вечер за период от месец.

Рецепта с хрян

За приготвянето на тази рецепта се използва корен от хрян, който предварително се смила. От него се използва 1 с.л., която се слага на водна баня на слаб огън, за да се загрее. Нанася се върху слой марля, който се прикрепя към болното място. Оставя се да действа за 2 часа, след което се отмива.

Рецепта с ябълков оцет

Заради доказаните си антисептични и лековити качества, ябълковият оцет се прилага и при скъсан менискус. Достатъчно е ежедневно да се изпива по чаша с хладка вода, в която е разтворена 1 ч.л. от киселата течност. Рецептата се изпълнява поне 10 последователни дни или до отшумяване на оплакванията.

Рецепта със свинска мас

о болката от скъсан менискус ви принуждава да опитате нещо нетрадиционно, можете да си приготвите лек със свинска мас. Необходими са 200 г от мазнината. В подходящ съд маста се слага на огъня на ниски градуси. Щом започне да ври, се добавят 2 наситнени скилидки чесън и няколко евкалиптови листа. След отдръпване от огъня, се охлажда. С така приготвеното домашно мазило ставата се третира по няколко пъти на ден.

Билкова рецепта

Може би най-популярната билкова рецепта при скъсан менискус е следната. Необходими са по 1с.л. брезови пъпки, виолетови листа и коприва. Съставките се разбъркват и се заливат с ½ литър вряща вода. Настойката се оставя за 30 минути, след което се филтрира. Консумира се по ¼ ч.ч. поне 4 пъти дневно.

Хранителни добавки

Друга голяма група съвети, които са приложими при скъсан менискус, се отнася до подходящите хранителни добавки. По своята същност, най-общо те могат да се разграничат на няколко основни категории: за стопиране на болката, за укрепване на ставите, за възстановяване на ставите и други. Ето какво подбрахме за вас, като в никакъв начин с предложенията по-долу не се изчерпват възможните варианти за алтернативна терапия при скъсване на менискуса:

Curica Pain Relief

Става дума за иновативна хранителна добавка, която облекчава болка в ставите от различен произход, премахва сковаността, осигурява по-добра подвижност. В състава на Curica Pain Relief влизат 3 мощни растителни екстракта: куркумин, извлечен от чудодейната куркума, босвелиева киселина от босвелия и салицил от кората на бяла върба. Комбинацията между тях превръща продукта в съюзник за по-добро движение.

(Video) Болка в колената. Какво трябва да знаете.

Дяволски нокът

Едно от растенията, което е с доказани ползи при проблеми с опорно-двигателната система, е дяволският нокът. Под формата на хранителна добавка то помага за подобряване на състоянието при хора с проблеми в костите и ставите, спомага за отпускане на мускулатурата и цялостно отнема умората от тялото.

Ре-флекс
Скъсан менискус - всичко важно: болка, лечение, операция • lekuva.net (4)

Може би непозната за мнозина, но вече с утвърдено име е и добавката Ре-флекс. Става дума за хранителна добавка, която действа чрез изцяло нов и различен принцип – насърчава естественото възстановяване на ставите. При скъсан менискус ролята на Ре-флекс би била незаменима – предотвратява износването на колянната става и хрущяла.

Отнема болката и позволява да се запази двигателната активност в интензитета от преди травмата. Т.нар. ревулсивен ефект Ре-флекс дължи на комбинацията от полезни вещества, в това число студено пресовани масла от сусам, ленено семе, джинджифил, още витамини и коприва.

Допълнително преимущество на добавката е това, че за разлика от подобни продукти, не дразни стомаха и не предизвиква съпътстващ дискомфорт.

Бисел Колаген

Още едно средство, което е ефективно при проблеми със ставите, е Биосел Колаген. Конкретно при скъсан менискус ролята му е незаменима – високото съдържание на колаген и хилауронова киселина в продукта подпомагат движението, намаляват дискомфорта и сковаността. Вече стана дума – менискусът е именно хрущялна тъкан, която има нужда от колаген във високи дози. Особено при травми от различно естество ролята на добавки като Биосел Колаген е незаменима.

Артроскопия

Скъсан менискус - всичко важно: болка, лечение, операция • lekuva.net (5)

Съветът, който получава потребителят, цитиран по-горе, а и следващата крачка в лечението на скъсан менискус е артроскопията. Става дума за оперативна процедура, при която посредством малък разрез и оптична система се осъществява оглед, диагностика и лечение на засегнатата става. Рисковете за пациента при подобна манипулация са сведени до минимум, а възстановяването е в пъти по-бързо в сравнение с класическата операция.

Посредством специална апаратура хирургът не само е в състояние да извърши оглед на ставата, но и да зашие или премахне тъкани при необходимост.

Като основни предимства на артроскопия на колянна става могат да се изведат следните:

 • сведени до минимум травматичност и риск от усложнения;
 • коректност при поставяне на диагнозата;
 • използване на местна анестезия;
 • кратък период на следоперативна хоспитализация и на възстановяване;
 • без изискване за обездвижване на ставата;
 • по-малко неразположения след интервенцията;
 • ограничени поражения върху външния вид на кожата.

Най-често на подобна интервенция се подлагат пациенти в млада възраст, при които става дума за „чисто разкъсване”, т.е. няма остатъчни частици. По време на самата процедура менискусът се зашива. Болничният престой е сведен до минимум. След напускане на болничното заведение и прибиране у дома пациентът трябва да започне процедура за раздвижване. По време на самия процес на възстановяване, който обикновено е с продължителност до 4 седмици, се препоръчва придвижване с помощта на патерици и използване на специална шина.

Ако става дума за артроскопия при активен спортист или човек, чието ежедневие е свързано с физическа активност, са необходими поне 4 месеца, за да се възстанови напълно функционалността на коляното.

Рехабилитация след артроскопия

Вече стана дума, че болничният престой след артроскопия на коляното е не по-дълъг от 2-3 дни. Въпросният може да се удължи във връзка с индивидуалното състояние на пациента, но това се случва рядко.

Именно от особеностите на всеки конкретен случай зависи и как и колко дълго ще протече периодът на възстановяване. Най-често достатъчен е срок от 30 дни за възвръщане към рутинните ежедневни активности. При по-тежки случаи този период може да обхване 3 или 4 месеца, ако всекидневието е свързано със спорт или други по-интензивни натоварвания.

От основно значение в процеса на възстановяване след скъсване на менискуса е постигане на нормално функциониращо кръвообращение и предотвратяване образуването на кръвни съсиреци и отоци. При необходимост в следоперативния период на пациента може да бъде назначен прием на антибиотици и аналгетици. Лекият масаж също е препоръчителен.

Следващ етап след проведена артроскопия е изпълнението на специални упражнения. Т.нар. лечебна гимнастика, за която лекуващият лекар ще даде конкретни насоки, е от съществено значение за раздвижване и укрепване на колянната става.

Тук е редно да споменем повторно – възстановяването след артроскопия е много по-лесен и скоростен процес в сравнение с времето, нужно за възвръщане към ежедневния ритъм на живот.

Цена на операция на коляното – артроскопия

Сред основните фактори, които отказват мнозина от артроскопията, са писанията, че това е интервенция, която изисква голям финансов ресурс.

(Video) Нов метод лекува износени колене!

На практика, ако се използва пътека по здравна каса, операцията може да е безплатна. Това зависи обаче и от политиката на здравното заведение. В някои болници част от консумативите се заплащат, като въпросното доплащане може да е в рамките на няколкостотин лева.

Друг е вариантът, ако пациентът реши да се подложи на операция при някой от специалистите, които не работят във връзка с касата. Така например попадаме на мнение, в което подробно е описан разходът за направената интервенция и за съпътстващото възстановяване. Ето какво четем:

Скъсан менискус - всичко важно: болка, лечение, операция • lekuva.net (6)Отворена операция

В случай на сериозно разкъсване на хрущяла се прилага отворена операция, в рамките на която се премахва целият менискус.

При подобен развой на събитията човек запазва двигателните си възможности. Но при по-сериозни натоварвания или спорт задължителна е употребата на наколенка с допълнителна стабилизация. По този начин се цели запазване на ставата във възможно най-висока степен.

Превенция при скъсан менискус

На активен спортист или на човек с ежедневие, изпълнено с физическо натоварване, няма как да се каже да ограничи движението с цел да предпази менискусите си. Но именно вниманието при движение е основното средство за превенция при риск от подобни травми.

Тук следва да се обърне внимание и на упражненията, които в една или друга степен ще укрепят мускулатурата не само на долните крайници.

Не бива да се подценява и балансираната диета, която ще даде на организма и в частност на ставите необходимите им в голяма степен колаген, глюкозамин и други.

Източници:

https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/meniscus-tears

https://www.medicinenet.com/torn_meniscus/article.htm

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

1. Феноменът на изцелението – Документален филм – Част 1
(Bruno Gröning Freundeskreis)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 03/07/2023

Views: 5381

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.